444 4 961 - ÜCRETSİZ MÜŞTERİ HATTI

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

GERÇEK OTOMOTİV
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ

Biz, cetas.com.tr adresinde yer alan internet sitesinin veri sorumlusu Gercek otomotiv san. Tic.ltd.şti (“gerçek”) olarak, internet sitemizde yer alan kişisel veri işleme süreçlerimize ilişkin olarak kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metnini hazırladık.

Ayrıca internet sitesi çerezleri ile de kişisel verileriniz işlenmektedir. Buna ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikamızdan ulaşabilirsiniz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi
Web sayfamızdaki yer alan formları doldurduğunuzda size ulaşabilmek ve sizinle ilişki kurabilmek amacıyla ad, soy ad bilginizi içeren kişisel verilerinizi talep ediyoruz ve kaydediyoruz.

İletişim Verisi
Sizinle iletişim kurabilmek veya randevu oluşturabilmek amacıyla telefon numarası, e-posta adresi ve adres bilgisini içeren iletişim verilerinizi talep ediyoruz ve kaydediyoruz.

Sosyal Medya Hesap Verileri
Tarafımızla sosyal medya hesapları aracılığıyla bağlantı kurmayı tercih ettiğiniz takdirde bu kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiğiniz bilgileri toplamakta ve işlemekteyiz.

İnternet Trafiği Verisi
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde yükümlü olduğumuz için web sitemize giriş yaptığınız bilgisayarın IP numaranız ile uygulama üzerindeki gezinme ve tıklanma bilgileriniz ile uygulamayı açtığınız konum bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi saklamaktayız.

Diğer Veriler
Web sitemizde yer alan formları doldurduğunuzda talebiniz doğrultusunda ilgilendiğiniz mal, ürün veya hizmetimize ilişkin verileri, ilgilendiğiniz veya sahip olduğunuz aracın marka, model ve yılı, plaka, yıl veya kilometre bilgilerini içeren verilerini, randevu oluşturma talebinizin olması halinde ise bunlardan başka başvuracağınız şube ile tarih ve saat bilgileri ile faydalandığınız kampanya bilgilerini içeren verileri toplamakta ve kaydetmekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Bizimle iletişim kurmanıza kolaylık sağlamak amacıyla oluşturduğumuz iletişim formuna girdiğiniz kimlik ve iletişim verileri ile iletişim kurma talep konusunu size ulaşabilme meşru menfaatimiz gereği topluyoruz.
Web sitemizde yer alan formlar aracılığıyla tarafımıza yönelttiğiniz taleplerinizi karşılayabilmek amacıyla yukarıda yer verilen kimlik, iletişim ve araç ve şube bilgilerini içeren diğer verilerinizi doğrudan sizden toplamakta ve işlemekteyiz.
Tarafımızla sosyal medya hesapları aracılığıyla bağlantı kurmanız halinde sizinle iletişim kurmak ve taleplerinizi karşılayabilmek amacıyla doğrudan sizden sağlamış olduğumuz verileri toplamakta ve işlemekteyiz.
5651 sayılı kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesindeki trafik bilgilerini saklama yükümlülüğümüz gereği internet trafiği verinizi (bilgisayarınızın IP adresi) topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Sizinle iletişim kurabilmek ve iletişim taleplerinize cevap vermek
Yeni bir araç ile ilgili olarak detaylı bilgi alma talebinize cevap vermek
Yeni bir araç için test sürüşü randevusu oluşturma talebinizi karşılamak
İkinci el bir araç satın almak istediğinizde bu araca ilişkin detaylı bilgi alma talebinize cevap vermek
İkinci el aracınızı tarafımıza satmak istediğinizde bu satış talebinize istinaden sizinle iş ilişkisi kurmak
Servis hizmeti için randevu oluşturmak
Servis veya satış kampanyaları hakkında bilgi alma talebinize cevap vermek
Sosyal medya hesapları aracılığıyla iletişim kurduğunuzda bu şekilde iletmiş olduğunuz taleplerinizi karşılamak
5651 sayılı Kanun çerçevesindeki yükümlülüğümüzü yerine getirmek.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz iş süreçlerimizin gerektiği şekilde yürütülebilmesi amacıyla iş ilişkisi kurduğumuz otomotiv markası tarafından yönetilmekte olan ve ilgili markanın veri sorumluluğunda olan programlara kaydedilmekte ve işlenmektedir. Markalara ait söz konusu programlar üzerinden gerçekleştirilen kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin olarak kişisel verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenmek için söz konusu markaların web sitelerinde yer alan politikalarına bakabilirsiniz.
Talep gelmesi durumunda verileriniz hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında mahkemelere ve hukuka uygun talep ve kararlar çerçevesinde istenirse kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.
5651 sayılı Kanun çerçevesinde saklamakla yükümlü olduğumuz IP bilgileri, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından usulüne uygun talep edildiğinde bu kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir.
Bir ihtilaf olması halinde kişisel verileriniz savunma hakkımızın kullanılabilmesi için avukatlarımızla paylaşılabilir.
Kişisel verileriniz, ticari faaliyetlerimizin gerektiği şekilde yürütülebilmesi amacıyla meşru menfaatimiz kapsamında iş ilişkisi içerisinde olduğumuz başta GERÇEK Otomotiv SAN.TİC.LTD.ŞTİ olmak üzere bu şirketlerin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki 3. Taraflar; iştirakleri ve bağlı ortaklıkları; bu şirketlerin ithalatını yaptığı araçların üretici/distribütör firmaları; bu şirketler adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar ile paylaşılabilmektedir.
Tarafınızla ticari ilişkinin kurulabilmesi ve ürün ve hizmetlerimizin tanıtım ve pazarlamasının yapılması, yeniden pazarlama faaliyetleri için reklam gösterimlerinin yapılması, hediye veya mektup gönderiminin sağlanması amacıyla açık rızanız olması halinde kişisel verileriniz, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz toplu SMS ve e-posta hizmeti sağlayıcıları şirketleri ve dağıtım sağlayıcıları olan kargo şirketleri ile paylaşılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz Microsoft Outlook kullanmamız sebebiyle Microsoft sunucularının yurt dışında yer alması kapsamında yurt dışına aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz, iş süreçlerimizin gerektiği şekilde yürütülebilmesi amacıyla ilgilendiğiniz ve iş ilişkisi kurduğumuz otomotiv üreticisi/distribütörü markaya ait distribütör programlarına (Zugo, Sys – Ideal, Impetus, SAP,) kaydedilmekte olup; yalnızca bu programlara ait sunucuların yurtdışında bulunması kapsamında yurt dışına aktarılmaktadır.
Markalara ait söz konusu programlar üzerinden gerçekleştirilen kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin olarak kişisel verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenmek için söz konusu markaların web sitelerinde yer alan politikalarına bakabilirsiniz.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

Yazılı ve imzalı olarak fiziki adresimize
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimize aşağıdaki mail adresine teslim edebilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvuru Formu:
Başvuru formunun gönderileceği e-mail adresi:info@gercekotomotiv.com
Mersis No:
Yalı mahallesi temaşa sokak no:6 kartal/istanbul